Menu

Spaghetti meat sauce (Pork)

125 Baht

Pumpkin Holiday

80 Baht

Chicken Holiday on rice

115 Baht

Caesar Salad

125 Baht

Velo Carbonara

125 Baht

Spinach Holiday

85 Baht

Lemon Frappe’

84 Baht

Iced Cappuccino

80 Baht

Glazed DOTs Donut

35 Baht

Velo Homemade ice-cream

65 Baht

Lemon Tea (Drip)

80 Baht

Thai Tea / Thai Black Tea (Drip)

90 Baht

Velo Choc Lava

105 Baht

Roller Choc Donut

45 Baht

Italian Soda

80 Baht

Oreo Frappe

95 Baht

Iced Matcha Latte

100 Baht

Twining Tea (pot)

75 Baht

Espresso

60 Baht

Espresso Macchiato

70 Baht

Espresso Conpanna

70 Baht

Extreme Choc Muffin

79 Baht

Cranberry Muffin

79 Baht

Strawberry Donut

50 Baht

Iced Piccolo Latte

80 Baht

Cappuccino

70 Baht

Piccolo Latte

70 Baht

Very Smooth Mango

115 Baht