Menu

Bacon with Black Peper and Garlic on Rice with Egg

94 Baht

Pumpkin Holiday

80 Baht

Caesar Salad

125 Baht

Velo Carbonara

125 Baht

Spinach Holiday

85 Baht

Spicy Double Bacon Spaghetti

135 Baht

Velo Homemade ice-cream

65 Baht

Hot Piccolo Latte

70 Baht

Iced Cafe Latte

80 Baht

Iced Americano

75 Baht

Lemon Frappe’

84 Baht

Espresso Pannacotta

90 Baht

Espresso Conpanna

65 Baht

Espresso Macchiato

65 Baht

Espresso

55 Baht

Dilmah Tea (pot)

65 Baht

Very Smooth Mango

115 Baht

Italian Soda

80 Baht

Sandwich

60 Baht

Roller Choc Donut

45 Baht

Extreme Choc Muffin

79 Baht

Cranberry Muffin

79 Baht

Strawberry Donut

49 Baht

Croissant Ham Cheese

95 Baht