Menu

Iced Cappuccino

75 Baht

Glazed DOTs Donut

35 Baht

Velo Homemade ice-cream

65 Baht

Piccolo Latte

65 Baht

Lemon Frappe’

70 Baht

Cappuccino

65 Baht

Espresso Pannacotta

90 Baht

Espresso Conpanna

65 Baht

Espresso Macchiato

65 Baht

Espresso

55 Baht

Dilmah Tea (pot)

65 Baht

Twining Tea (pot)

65 Baht

Velo Valcano

90 Baht

Iced Matcha Latte

95 Baht

Oreo Frappe

90 Baht

White Choc Frappe’

99 Baht

Iced Americano

70 Baht

Iced Latte

75 Baht

Very Smooth Mango

110 Baht

Italian Soda

75 Baht

Sandwich

55 Baht

Roller Choc Donut

45 Baht

Velo Choc Lava

79 Baht

Extreme Choc Muffin

79 Baht

Cranberry Muffin

79 Baht

Strawberry Donut

49 Baht

Croissant Ham Cheese

75 Baht