“ผ่าไฟแดงได้ไหม เร็วอีกนิดแล้วไง? ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หมดอายุความ”

June 15, 2017
Free
1:00 pm - 4:00 pm

"ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่า เราไม่เคยเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์เลย”

เรื่องเศร้าจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เราไม่เกี่ยวจริงหรือ?

เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่า ดินแดนที่งดงามและร่มเย็นเช่นประเทศไทย จะมีสถิติการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ เฉพาะในปี 2559 ไทยมีสถิติดังกล่าวสูงเป็นอันดับที่สองของโลก และแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลง คาเฟ่เวโลโดม แม้จะเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ แต่ก็ต้องประสบกับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่โดยสูญเสียบุคคลากรสำคัญด้วยสาเหตุข้างต้นเช่นกัน สืบเนื่องจากเหตุดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกับคาเฟ่เวโลโดม จัดงานเสวนาเรื่อง “ผ่าไฟแดงได้ไหม เร็วอีกนิดจะเป็นไร? ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หมดอายุความ” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

ถ้าเราเชื่อว่า ทางออกของทุกปัญหา เริ่มต้นที่การเสวนาอย่างสร้างสรรค์ เราขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟัง พูดคุย แลกเปลี่ยน ขบคิด เสนอแนะบทสรุปร่วมกันฉันท์มิตร เพื่อให้สังคมไทย มีท้องถนนที่ปลอดภัยกว่าเดิม Our catastrophe could be someone else’s valuable lesson ขอให้ความสูญเสียที่ผ่านมาของเรา เป็นเพียง “บทเรียนราคาแพง” สำหรับผู้อื่น

นำทีมโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ประสานงานกิจกรรมเสวนา คุณอินทร์ธีรา (หนึ่ง) 081-171-7511 อีเมล์ inteera@gmail.com

 

Let me join in